6 marca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne KUL. Tym razem wykład otwarty zatytułowany „Wspólnota Narodów Europy według Roberta Schumana” wygłosił Zbigniew Krysiak. Ekonomista, profesor SGH a także prezes Instytutu Myśli Schumana.Debaty z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne mają służyć lepszemu zrozumieniu współczesnego świata. Organizatorem jest Wydział Nauk Społecznych KUL.