Zapytany o marzenia Ks. prof. Czesław Bartnik odpowiedział, że chciałby być świętym. Przypomnijmy sobie osobę Księdza Profesora, wybitnego teologa, dogmatyka, filozofa, twórcy tak zwanego personalizmu uniwersalistycznego.  Ks. prof. Czesław Bartnik zmarł 21 marca 2020 roku.

Na stronach KUL dostępna jest także relacja z wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi z dnia 15 października 2009 LINK