Dziś 28 maja 2020 roku mija 29 rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego biskupa lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL i Prymasa Polski.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 roku. Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 roku uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Jako biskup lubelski, był wielkim kanclerzem KUL (1946-1948), a później już jako kardynał i prymas Polski był odpowiedzialny za tę uczelnię z ramienia Episkopatu.

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie, a pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.

W uznaniu zasług Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 6 lutego 2001 zakończony został proces beatyfikacyjny.

Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską miała się odbyć 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, za akceptacją Watykanu została bezterminowo zawieszona. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Konferencji Episkopatu Polski, nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie.