Zapraszamy do udziału w Konkursach o nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za wybitne osiągnięcia naukowe, za działalność gospodarczą oraz za działalność społeczną.

Przyznawana od 2015 r. jest żywym pomnikiem pamięci dla tej niezwykłej postaci, którą przybliżamy w dziale wideo.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 4 maja 2020 roku.

Strona konkursu