Search in the website:

Joanna Sosnowska

Dr, wykładowca akademicki
adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

Od 2000 roku dziennikarka TVP3 LUBLIN, twórca autorskich programów społecznych, edukacyjnych i naukowych, m.in. „Wyjeżdżam – zostaję?” dla TVP1,„Pytając o Boga” dla TVP2, „Czas seniora” dla TVP INFO czy „Baw się słowami” dla TVP POLONIA. Jest twórcą programów studenckich „Kwadrans akademicki” i naukowych „Login: NAUKA” za co została w 2013 roku nominowana w kategorii „Media” w IX edycji konkursu „Popularyzator Nauki”, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku nominowana w kategorii autorytet dziennikarski i akademicki do nagrody Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD 2018. Jest to, ustanowiona w 2014 r., coroczna nagroda przyznawana osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką.

Kontakt: joannus@kul.lublin.pl