Search in the website:

Dyrektor

Małgorzata Żurakowska

Doktor nauk humanistycznych pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL Dziennikarz Polskiego Radia, certyfikowany dziennikarz medyczny, lektor, reżyser słuchowisk i powieści (adaptacje radiowe). Zainteresowania Ewangelizacja w mediach publicznych, programy misyjne, literatura w radiu. Kompetencje zawodowe 1997- 2008 – Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL. 2008- 2018–adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. 2018- do dziś- […]

Read More