Obchodząc 98. rocznicą śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL w sobotę 22 lutego uruchomiona została nowa domena Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL: cm.kul.pl. Modliliśmy się przy grobie założyciela, a wieczorem rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński poprowadził rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego.

Natomiast w niedzielny wieczór 23 lutego odbył się na kolejny koncert z cyklu „OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką”. Z Nadzwyczajnym Koncertem Kameralnym wystąpili:

  • Agata Szymczewska – skrzypce,
  • Radosław Pujanek – skrzypce,
  • Michał Micker – altówka,
  • Wojciech Fudala – wiolonczela,
  • Michał Rot – fortepian.

Niebawem pełna relacja z tego wydarzenia.