02-07-2021  /  Marcin Superczyński

„Służyć przyszłości człowieka” – to projekt w ramach, którego opowiadamy o badaniach naukowych prowadzonych przez lubelskich naukowców. Tym razem naszymi rozmówcami są: dyrektor Instytut Nauk Biologicznych KUL prof. Maciej Masłyk i dr Monika Janeczko. Koncentrujemy się na badaniach nad antybiotykami i lekami służącymi do zwalczania chorób nowotworowych. Służyć przyszłości człowieka to przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Medialne KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL . Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.