26-07-2021  /  Marcin Superczyński

W projekcie „Służyć przyszłości człowieka” opowiadamy o badaniach naukowych prowadzonych w Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem KUL. Naszymi gośćmi są: dyrektor ośrodka prof.Jacek Gołębiowski i doktorantka Maria Anna Furtak.
„Służyć przyszłości człowieka” to przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Medialne KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL . Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.