16-05-2022  /  Marcin Superczyński

W mediatece naukowej rozmawiamy o bezpieczeństwie ekonomicznym. Ma ono szczególne znaczenie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. Naukowcem zajmującym się tą tematyką jest dr. hab inż. Artur Paździor, prof. Politechniki Lubelskiej, który gościł podczas niedawnych X Studenckich Spotkań Komunikacji KUL.