30-03-2021  /  Marcin Superczyński

„Biblijna ikona św. Józefa” to tytuł najnowszej książki ks. prof. Mirosława Wróbla. Zawiera ona piętnaście biblijnych medytacji, które pozwalają lepiej poznać opiekuna Jezusa Chrystusa. Inspiracją są teksty pochodzące z Nowego Testamentu. Rozważania poprzedza List apostolski papieża Franciszka „Patris corde” (Ojcowskim sercem), z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Publikacja jest ilustrowana witrażami z kościoła św. Józefa w Betlejem. Ks. prof. Mirosław Wróbel kieruje Sekcją Nauk Biblijnych KUL.