27-11-2020  /  Dominik Borek

Czas pandemii jest także bardzo dużym wyzwaniem dla ludzi kultury. Niestety nie możemy bezpośrednio brać udziału w wydarzeniach artystycznych. Pozostaje nam najczęściej internet. O teatrze bez widzów z dyrektorem teatru ITP ks.Mariuszem Lachem rozmawia Dominik Borek.