02-07-2021  /  Marcin Superczyński

O fascynujących badaniach chemicznych opowiadamy w kolejnym odcinku projektu „Służyć przyszłości człowieka”. Naszym rozmówcą jest dr Robert Mroczka kierownik Laboratorium Optyki Rentgenowskiej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL. Koncentrujemy się na badaniach procesów osadzania elektrolitycznego miedzi. Brzmi poważnie – szczegóły wyjaśnia nasz ekspert. „Służyć przyszłości człowieka” to przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Medialne KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL . Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.