10-03-2021  /  Marcin Superczyński

Witamy w językoznawczych podróżach z Instytutem Językoznawstwa KUL. W tym odcinku opowiadamy o kinematografii rosyjskiej i wzajemnych kontaktach polsko – rosyjskich w przestrzeni kultury, które znajdują także swoje odzwierciedlenie w języku.
Zanim przejdziemy do szczegółów rozpoczynamy od rozmowy o historii rosyjskiej kinematografii razem z dr hab. Marcinam Cybulskim z Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL.