18-02-2021  /  Marcin Supercyński

Jałmużna dla MOCARZY – to zbiórka pieniędzy organizowana w czasie Wielkiego Postu przez studentów KUL. Ma ona wspomóc budowę domu dla osób niesprawnych intelektualnie, w Mocarzewie koło Łowicza. Znajdzie tam miejsce ośrodek specjalistyczno-wychowawczy prowadzony od lat przez Siostry Zmartwychwstanki. Zbiórka jest prowadzona za pośrednictwem portalu pomagam.pl/mocarze/