25-09-2020  /  Marcin Superczyński

Najnowszym dziejom katolicyzmu za wschodnimi granicami Polski zostanie poświęcona konferencja  „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski a wcześniej sekretarz osobisty papieża Jana Pawła II, Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Ksiądz arcybiskup Mokrzycki opowiedział nam o obecnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.