06-06-2022  /  Marcin Superczyński

Zapraszamy do wysłuchania serii podcastów poświęconych metodzie dydaktycznej „Design thinking”. W ostatnich miesiącach grupa naukowców z KUL i UMCS, wspólnie przygotowała podręcznik prezentujący tę kreatywną metodę, skierowaną do nauczycieli akademickich. Dodatkowo całość została omówiona za pomocą serii wywiadów z autorami poszczególnych rozdziałów. Czym jest metoda „Design thinking” i dlaczego warto ją stosować? Marlena Gołębiowska i prof. Bartosz Jóźwik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opowiadają o tym, gdzie zetknęli się z nią po raz pierwszy i co spowodowało, że zdecydowali się z niej skorzystać podczas swoich zajęć akademickich.