13-07-2022  /  Marcin Superczyński

Jak ocenić pracę nad projektem? Samo wystawienie stopnia to zdecydowanie za mało – uważają eksperci stosujący metodę design thinking. Każdą pracę warto omówić i dostarczyć szczegółowej informacji zwrotnej, najlepiej na poszczególnych etapach jej powstawania. Ta informacja zwrotna może służyć zarówno poprawie projektu, jak i motywacji do dalszej pracy – podkreślają Grzegorz Kwiatkowski i Jakub Czerniak.