09-07-2020  /  Marcin Superczyński

W czasie wakacji kolejne ważne projekty dla naszych studentów oferuje Biuro Karier KUL. Rozpoczęła się właśnie Letnia Akademia Kompetencji, w jej ramach uczestnicy pierwszych zajęć zapoznawali się jak przygotować dobre CV. Następne będzie dotyczyło własnego biznesu on-line.