17-05-2021  /  Marcin Superczyński

W językoznawczych podróżach prezentujemy języki, którymi posługiwali się mieszkańcy regionu lub nadal się posługują. We wschodniej części Lubelszczyzny odnajdujemy n.p. ślady gwar języka ukraińskiego. O języku i historii rozmawialiśmy z Piotrem Słowikiem z Orzechowa Starego. Nagranie pochodzi sprzed kilku lat.