13-07-2022  /  Marcin Superczyński

Zapraszamy do wysłuchania ostatniego odcinka opowieści poświęconych retoryce prof. Artura Mamcarza – Plisieckiego. Tym razem słuchacze dowiedzą się o nauczaniu retoryki na KUL i korzyściach z tego płynących. Warto posłuchać!