23-06-2021  /  Marcin Superczyński

Pięcioletnią posługę w Duszpasterstwie Akademickim KUL kończy o.Rafał Sztejka SJ. Decyzją przełożonych został mianowany rektorem Collegium Bobolanum w Warszawie. Ostatnie lata były czasem wyjątkowych spotkań i rozmów – ocenia o.Rafał w rozmowie z Marcinem Superczyńskim.