22-01-2021  /  Maksymilian Łuszcz

22 stycznia obchodzimy rocznicę wybuchu największego polskiego powstania narodowego – Powstania Styczniowego 1863 r. Wzięło w nim udział około 200 tysięcy osób. Walki objęły Królestwo Polskie jak i część tzw. ziem zabranych. Upadek powstania spowodował dalsze represje władz carskich m.in., konfiskaty majątków, zesłania na Sybir czy likwidację autonomii Królestwa Polskiego. Student dziennikarstwa – Maksymilian Łuszcz – przybliża przebieg powstania na Podlasiu i sylwetki dowódców – w tym księży zaangażowanych w działania zbrojne.