09-03-2020  /  Marcin Superczyński

O priorytetach nowej Komisji Europejskiej i współczesnych wyzwaniach dla Unii dyskutowali specjaliści na naszym uniwersytecie. Wyjaśniamy jakie pojawiają się szanse i zagrożenia.