09-07-2020  /  Marcin Superczyński

Prof. Arkadiusz Jabłoński został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. We wrześniu zastąpi księdza profesora Stanisława Fela. Nowy dziekan jest socjologiem i filozofem związanym z Instytutem Socjologii. Z profesorem Jabłońskim rozmawialiśmy o przyszłości wydziału i jego planach.