14-12-2020  /  Ismena Cieśla, Olga Lubicz

Czas pandemii dobitnie uzmysłowił nam jak ważne jest dbanie o zdrowie, w tym jak ważne są działania profilaktyczne. O bardzo ważnej akcji zatytułowanej „Dbamy bo kochamy”, opowiada nasza studentka Ismena Cieśla. Z kolei nagrania poświęcone właściwej kondycji fizycznej w czasie pandemii prezentuje Olga Lubicz.