02-07-2021  /  Marcin Superczyński

Rozpoczynamy emisję nagrań w ramach projektu „Służyć przyszłości człowieka”.  Razem z ekspertami tworzymy MEDIATEKĘ NAUKOWĄ prezentującą osiągnięcia, badania i pracę naukowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz innych uczelni Lublina. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, którzy być może w przyszłości będą chcieli wybrać misję pracy naukowej.  Naszymi pierwszymi rozmówcami są prof.Tomasz Stępniewski i dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL. Koncentrujemy się wokół badań nad Europą Wschodnią. Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.