27-04-2021  /  Marcin Superczyński

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczno – Społeczne, Muzykologia, Nauki o Rodzie – to nasze kolejne propozycje dla absolwentów szkół średnich. O tym jak wyglądają te studia, jak można się rozwinąć i co można robić po ich ukończeniu – opowiadają studenci, absolwenci i naukowcy.