09-07-2020  /  Marcin Superczyński

„Studia i Analizy Nauk o Polityce” – to tytuł nowego pisma Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL. Właśnie ukazał się pierwszy numer. Czytelnicy odnajdą pogłębione analizy i oceny zagadnień politycznych, gospodarczych czy militarnych zarówno na poziomie globalnym jak i regionalnym.