22-06-2020  /  Marcin Superczyński

Uroczystości związane ze Świętem Patronalnym KUL – Najświętszego Serca Jezusowego – odbyły się na naszym uniwersytecie. W ramach obchodów kampus na Poczekajce otrzymał imię rektora ks. Antoniego Słomkowskiego, uczczono pamięć pracowników i studentów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, wyróżniono też kolejnych pracowników uczelni. Prezentujemy obszerne nagrania z tych wydarzeń.