27-11-2020  /  Szymon Miron

W czasie pandemii wysłuchujemy wielu opowieści od osób zaangażowanych w działalność służby zdrowia. Bardzo ciężko znoszą ten czas, między innymi, kobiety znajdujące się na oddziałach położniczych. Zamiast przeżywać końcowy czas ciąży z najbliższymi są odizolowane. Z lekarką, na codzień stykającą się z takimi sytuacjami – Magdaleną Drąg – rozmawiał Szymon Miron.