30-03-2021  /  Marcin Superczyński

     W Lublinie upamiętniono postać greckokatolickiego kapłana bł. Emiliana Kowcza. Był on nazywany „proboszczem Majdanka”. W 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego, gdzie pełnił posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości. 

     Na skrzyżowaniu ulic: Męczenników Majdanka i Cmentarnej ustawiono pomnik przedstawiający postać ks.Kowcza. Dodatkowo Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” wydało książkę p.t. „Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka”. Okładkę do niej zaprojektował prof.Leszek Mądzik. 

     O postaci księdza Emiliana Kowcza opowiada ks.mitrat Stefan Baruch – proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie.