W tym czasie, kiedy musimy ograniczyć naszą aktywność a zwłaszcza podróże pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji – Pani prof. Agnieszka Łukasik-Turecka oraz dr Lech Janczuk zabrali nas w nietypową podróż… na konferencję naukową do Wilna.

Konferencja 7th Annual Public Governance in Transformation Conference: COLLABORATIVE GOVERNANCE – IN SEARCH OF EFFECTIVENESS odbyła się 18 marca 2020 roku. Referat dr hab. Agnieszki Łukasik-Tureckiej poświęcony był instrumentom komunikowania na poziomie samorządów lokalnych w Polsce. Zaś dr Lech Jańczuk mówił o współpracy międzysektorowej w ramach poprawy efektywności świadczenia usług komunalnych.

Centrum Medialne KUL zrealizowało nagranie obu wystąpień co sprawiło, że pomimo zamkniętych granic oba wykłady odbyły się zgodnie z planem 🙂