Przemówienie Wielkiego Kanclerza KUL arcybiskupa Stanisława Budzika z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.