Z okazji jubileuszu 100-lecia uczelni Senat KUL w podjął uchwałę, którą odczytał Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Wyraził w niej wdzięczność Opatrzności Bożej za dar niepodległości Polski i powstania uniwersytetu oraz zadeklarował wierność misji uczelni, zawartej w dewizie Deo et Patriae.