Rozmowa z Adamem Zagajewskim, polskim poetą, eseistą, prozaikiem, przedstawicielem pokolenia Nowej Fali, sygnatariuszem Listu 59, od 1976 objęty cenzurą, w latach 1982–2002 na emigracji we Francji, od 1983 redaktor „Zeszytów Literackich” laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich, Międzynarodowej Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury i Nagrody Księżnej Austrii, w latach 1973–1983 członek Związku Literatów Polskich, od 2006 członek Polskiej Akademii Umiejętności, tłumacz literacki.