Rozmowa z Agnieszką Szeszel, która pełni funkcję Ambasadora Karier w Unii Europejskiej a na co dzień jest studentką V roku European Studies na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.