Rozmowa z Anną Frajlich, polską poetką żydowskiego pochodzenia i wykładowcą literatury polskiej (Columbia University), na stałe mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Od lat publikuje w prasie emigracyjnej  i krajowej. W 2001 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W rozmowie z dr Anetą Wójciszyn-Wasil rozmawia o poezji, emigracji i zakorzenieniu.