W dniach 5-6 marca na KUL odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa „Czas na umysł”. Miała ona charakter wykładów oraz warsztatów obejmujących tematy związane z między innymi z filozofią, językoznawstwem, czy neurobiologią. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.