6 marca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne KUL. Tym razem wykład otwarty zatytułowany „Wspólnota Narodów Europy według Roberta Schumana” wygłosił ekonomista, profesor SGH Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Organizatorem cyklu debat z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, służących lepszemu zrozumieniu współczesnego świata, jest Wydział Nauk Społecznych KUL.