Rozmowa z dr. Andrzejem Zykubkiem, adiunkta w katedrze Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.