Rozmowa z dr hab. Robertem Trypuzem, prof. KUL na temat badań prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL: samochodów autonomicznych i ich wyborów.  Dr hab. Robert Trypuz jest pracownikiem naukowym Wydziału Filozofii KUL, w latach (2004 -2007) był pracownikiem naukowym w Laboratorium Zastosowań Ontologii (LOA), ISTC-CNR (Włochy).  Uzyskał doktorat z informatyki i telekomunikacji na uniwersytecie w Trydencie (Włochy). Habilitował się w 2017 na KULu, na podstawie pracy Logika deontyczna działań.