Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku filozofia. Studia przygotowują do umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego, działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych oraz pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filozofia/