W odcinku: szereg stypendiów dla studentów KUL; Zjazd filozoficzny; Salon Maturzystów; zaproszenie na wystawę zdjęć Marcina Ryczka; zaproszenie na spotkanie z Wiesławem Myśliwskim; zaproszenie na uroczystą Inaugurację oraz zaproszenie na Opus Magnum