W odcinku: „Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam profesor Zyta Gilowska”; konferencja naukowa poświęcona obchodom w Polsce 90. rocznicy urodzin kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI; CULMUN – studencka symulacja obrad ONZ; KULowskie spotkania literackie – Marcin Wroński „Bez cenzury”;  Kulturalia i zespół ReTune; Prezentacja kierunków: Kognitywistyka i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.