W odcinku: podsumowanie projektu „Inkubator Innowacyjności”, projekt naukowy związany z archiwum Filomatów na KUL, powstanie Zespołu Pieśni i Tańca KUL; zaproszenie na warsztaty Duszpasterstwa Akademickiego KUL.