W odcinku: stypendia Towarzystwa Przyjaciół KUL, spotkania literackie KUL: Wiesław Myśliwski; konkurs „Bliżej Pszczół”; nowy kierunek studiów – pielęgniarstwo; Centrum Prawa Kosmicznego.