W odcinku: uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Artes Liberales. Teatr – Sztuka – Media” prof. Leszkowi Mądzikowi; CULMUN 2018 – symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych; rekolekcje wielkopostne w kościele Akademickim KUL; „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej” wystawa twórczości Marii Chomentowskiej oraz zaproszenie na Światowy Zjazd Absolwentów: 8-9 czerwca 2018 roku.