W odcinku: wręczenie stypendiów Towarzystwa Przyjaciół KUL; 10-lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; KULowskie spotkania literackie – Rafał Fronia i Piotr Tomala; XXI Targi Wydawców Katolickich; Koncert Leszka Długosza OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką: Koncert Rafała Blechacza; Uroczystość nadania auli CTW-113 imienia profesora Ignacego Czumy.