W odcinku: uroczyste odnowienie doktoratu siostry profesor Zofii Zdybickiej Targi Wydawnictw Katolickich Sprawiedliwi wśród Narodów Świata III Kongres Dydaktyki Polonistycznej pod hasłem: „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość” Signum Universitatis czyli „Znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu” dla Fundacji im. Jacka Krawczyka; uroczyste wręczenie symbolicznych czeków laureatom Konkursu o Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL oraz zapowiedź koncertów z okazji 99. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.